GLEI.NO Global Legal Entity Identifier Norway

Avvikling av GLEI Norway

LEI-tjenesten ved Brønnøysundregistrene er avviklet.

Alle enheter med LEI forvaltet av Brønnøysundregistrene ble informert om avvikling, og ble samtidig bedt om å flytte forvaltningen av sin LEI innen 30. april 2017. Alle enheter som ikke etterkom vår anmodning, ble 16. mai 2017 flyttet i én samlet overføring til ny forvalter, WM Datenservice. Valget av ny forvalter ble gjort i samarbeid med Global Legal Entity Identifier Foundation.

Flytting av forvalting av LEI innebærer at enhetene må forholde seg til den nye forvalteren, både for oppdatering og validering av opplysninger og betaling av avgift. Enhetene skal fortsatt benytte den samme LEI, hvor de måtte være pålagt bruk av denne identifikatoren.

Norske enheter med behov for LEI, må ta kontakt med en annen utsteder og forvalter. Oversikt over disse finnes på www.gleif.org.Vær oppmerksom på at ikke alle utstedere tilbyr sine tjenester til norske enheter.