GLEI.NO Global Legal Entity Identifier Norway

Om Legal Entity Identfier (LEI)

Her finner du ofte stilte spørsmål vedrørende Global Legal Entity Identifier. Mer nyttig informasjon om Global Legal Entity Identifier finnes her.

LEI er en global identifikator. Denne brukes for å identifisere juridiske personer som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity Identifier System, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board.

Oppbygningen av Legal Entity Identifier (LEI) er fastsatt av ISO-standard 17442:2012. LEI består av 20 tegn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prefix 0 Teller Kontrollsiffer

  • De fire første tallene angir hvilken pre-Local Operating Unit (pre-LOU) som har utstedt LEI. LEI utstedt av Brønnøysundregistrene vil alltid starte med 5967.
  • Det femte og sjette tegnet er reservert og skal alltid være 0.
  • De 12 neste tegnene består av både tall og bokstaver. Kombinasjonen av disse er unik for enheten. Dette er ikke det samme som organisasjonsnummeret til enheten.
  • De to siste tallene er kontrollsiffer.